Kje smo

SAJE d.o.o. TRZIN
Borovec 33
1236 Trzin

Telefon: +386 (0)1 562 34 80
Telefon: +386 0590 91 091
Telefax: +386 (0)1 562 22 39

ID za DDV: SI69420483
Matična številka: 5590205
TR: 02309-0018302698

Podjetje registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Ljubljana, reg. vl. št.: 1/163856/00